Zabawa


Zabawa jest podstawową formą aktywności życiowej małych dzieci. Nie tylko sprawia im przyjemność, ale wspiera ich fizyczny, a także psychiczny i umysłowy rozwój.
Zabawy niosą radość i zadowolenie ze wspólnego odkrywania pewnych treści, stymulują radosne i twórcze poznanie siebie nawzajem, ułatwiają prowadzącemu świadomie bycia z grupą, wzbogacają kontakty.

Najczęściej powtarzające się rodzaje zabaw to:
– zabawy manipulacyjne
– zabawy konstrukcyjne
– zabawy tematyczne
– zabawy dydaktyczne
– zabawy ruchowe

Zabawy manipulacyjne występują w życiu dziecka najwcześniej, bo już w czwartym i piątym miesiącu życia, kiedy to osiąga ono sprawność chwytania przedmiotów.
Każda z zabaw manipulacyjnych zaczyna się od spostrzeżenia zmysłowego, po którym następuje przejaw aktywności.

Zabawy konstrukcyjne, czyli tworzenie ?dzieła? z różnorodnych materiałów sprawiają dziecku przyjemność, gdyż zaspokaja jego potrzebę tworzenia.

Zabawy tematyczne są formą działalności, w której dziecko w postaci zabawowej wprowadza w czyn to, co przedtem zaobserwowało, poznało i przeżyło, czego się dowiedziało i czego doświadczyło.

Zabawy dydaktyczne ?opracowuje się jako środek wydoskonalania zdolności odczuwania, aktywizacji i rozwoju u dzieci spostrzegawczości, uwagi, pamięci, myślenia, sprawdzania i utrwalania osiągniętych przedtem wiadomości, rozszerzania zapasu słów itp.

Zabawy ruchowe są bardzo różnorodne i pełne nie tylko ruchu, co jest ich podstawowa cechą, ale i treści intelektualnej, mającej wyraz w temacie i w czynnościach zabawowych.
Przedstawiają coś skończonego, celowego, mającego mniej lub bardziej złożoną, stałą strukturę.