Terapia


Formy zajęć terapeutycznych w Przedszkolu:

→ zajęcia indywidualne:

 • Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Terapia logopedyczna i neurologopedyczna
 • Praca z dzieckiem zdolnym
 • Terapia behawioralna
 • Terapia z elementami Metody Krakowskiej

→ zajęcia grupowe:

 • Gimnastyka korekcyjna
 • Trening umiejętności społecznych
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Terapia grupowa z elementami przetwarzania sensorycznego
 • Metoda Knillów
 • Muzykoterapia
 • Arteterapia